Împreună spre reuşită

  • office@brainyconsulting.ro

O sarcină de bază a educaţiei intelectuale este dezvoltarea limbajului. Lectura, prin povestea terapeutică, constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei intelectuale, îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului.

,,Din lumea celor care nu cuvăntă” este un proiect educaţional în care integrarea activitătilor asistate de animale (AAA) se desfăşoarp conform unui plan stabilit prin abordarea curriculumului preşcolar, acordându-se o mare atenţie dezvoltării copiilor de vârstă preşcolară.

Proiectul urmăreşte împlicarea copiilor de vârstă preşcolară, a părinţilor acestora, a cadrelor didactice implicate, cât şi a comunităţii locale.

Colaboraea cu diferite asociaţii canine din Cluj Napoca ne oferă obţinerea unor rezultate remarcabile, cu ajutorul specialiştilor conducători canini şi a câinilor de terapie atestaţi.

În urma implementării acestui program de dezvoltare a abilităţilor de comunicare prin activităţi asistate de animale se urmăresc ca rezultate:

  • îmbunătăţirea relaţiilor între membri grupului;
  • diminuarea comportamentelor disfuncţionale inadecvate mediului şcolar;
  • creşterea stimei de sine prin accentuarea aspectelor pozitive;
  • îmbunătăţirea calităţii vieţii prin interacţiunea copil-animal.

Într-un peisaj mirific, acest univers al comunicării trebuie descoperit de copii, prin iniţierea şi parcurgerea unor activităţi bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei.

Beneficiarii acestui program sunt, până în prezent sunt: Grădiniţa Panda – structura 1 si 2 şi Grădiniţa Camigo.

De ce AAA?

Activităţile asistate de animale au rol important în dezvoltarea limbajului, prin intermediul unor poveşti terapeutice, care nu-l critică, nu-l somează pe copil, ci favorizează identificarea cu anumite personaje.

Totodată, în cadrul AAA trebuie să se ţină cont că animalul reprezintă o sursă de atracţie, este văzut ca un partener de echipă. Acest lucru duce la o creştere a stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, favorizând îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite, am stabilit o colaborare cu echipa Icare, care ne va oferi sprijin în realizarea activităţilor asistate de animale, cu ajutorul specialiştilor, ţintind spre găsirea unui sens şi scop.

Activităţile se desfăşoară individual sau în grupuri. Momentan, colaborăm cu trei grădiniţe din Cluj Napoca, unde oferim aceste aceste activităţi copiilor înscrişi: Panda Kindergarden (1 şi 2) şi Grădiniţa Camigo. Bineînţeles, suntem interesaţi în extinderea colaborării şi oferirea activităţilor asistate de animale şi altor părinţi său gradiniţe. Considerând că aceste activităţi ar aduce plus valoare dezvoltării copilului dumneavoastră, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Trainer

Oana Branea

Mai multe informatii

Pentru mai multe detalii, cât şi pentru a putea face o ofertă a investiţiei tale, te rugăm să ne contactezi.